top of page

Wsv Aeolus floreert als vereniging dankzij de belangeloze inzet van alle leden. Dat maakt lage tarieven mogelijk. Dat willen we zo houden, dus alle leden doen mee. Twee maal per jaar houden we een werkdag om de haven zomer- of winterklaar te maken. Daarnaast draait ieder lid in het vaarseizoen een week havendienst (overdag of in de avond). 

Als u voor het lidmaatschap en een plek in de haven in aanmerking wilt komen, moet u woonachtig zijn in Amsterdam (020 gebied). Daarnaast moet u al over een boot met kajuit beschikken. Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet kunt u zich aanmelden. Dit doet u door een volledig ingevuld aanmeldingsformulier, een foto van het schip en een verzekeringsbewijs naar ons toe te sturen.

Na aanmelding nodigt de havencommissaris u uit voor een kennismakingsgesprek. Gesprekken worden gehouden in het najaar. Als het wederzijds goed bevalt, kunt u in aanmerking komen voor het lidmaatschap. Wanneer er een passende box vrij is, dan stelt het bestuur u voor als aspirant-lid aan de ledenvergadering.  Als er nog geen ligplaats vrij is, kunt u ervoor kiezen om op de wachtlijst te komen.

 

Als u, na een jaar aspirant-lid te zijn geweest, getoond heeft dat u aan de gestelde voorwaarden hebt voldaan, wordt aan de ledenvergadering voorgesteld om uw aspirant-lidmaatschap om te zetten in een normaal lidmaatschap.

Link:Inschrijfformulier & voorwaarden_aspirant leden

bottom of page